Evergreen Sport blev etableret i 2006. Virksomheden omfatter også Evergreen Service, der står for anlæggelse af kunstgræs, og som ligeledes kan tilbyde at vedligeholde og opdatere eksisterende kunstgræsanlæg.

Evergreen Sport har til huse i Kokkedal nord for København.

Vi har stort udstillingslokale, hvor alle vore kunstgræsprodukter kan opleves. Virksomheden er 100% dansk ejet. Vi repræsenterer både ACT Global Sport og Italgreen i Danmark, som begge er blandt Europas førende og mest anerkendte producenter af kunstgræs til fodboldbaner inden for alle FIFA’s godkendte spillesystemer. Vores kunstgræssystemer er allerede anlagt på mere end 5000 baner overalt i Verden. Dette giver vished for at vores produkter ikke bare er gennemtestede i laboratoriet, men i allerhøjeste grad er anerkendt af spillere der hver eneste dag benytter banerne med tilfredshed.

Type af kunstgræs og infill bestemmes ud fra en behovsanalyse af formål, aktivitetstype/frekvens, område og omgivelser. Der fyldes altid sand i vores kunstgræstæpper, det sikrer stabilitet, optimerer styrken og virker brandhæmmende. Hvis de ønskede spillemæssige egenskaber forskriver det indarbejdes egnet gummiinfill.

Afhængigt af aktivitet kan der være forskellige behov for stødabsorbering. Stødabsorberingen kan enten opnås ved gummiinfill eller med en shockpad under kunstgræsset.

Det er essentielt for projektet at der er lavet en grundig analyse, så den helt rigtige drænløsning kan etableres. Ved drænløsning med vertikal/horisontal dræning bør der overvejes hvordan bortledningen skal prioriteres i forhold til det øvrige kloaksystem ved skybrud etc.Vi har kunstgræssystemer der opsamler alt overflade vandet i en horisontalt drænende shockpad. Denne løsning modvirker dræning til jordlagene og egner sig til områder hvor miljømyndigheder vil have opfanget overflade vand, fx pga. drikkevands boringer i området. Denne løsning stiller ingen krav til bundopbygningens drænegenskaber og kan dermed give store besparelser i anlægsfasen.

Der er utallige muligheder for at indbygge praktiske og flotte detaljer på anlægget. Klub logo eller sponsor logo er også muligt at integrere i kunstgræstæppet. Desuden kan alternative farver i dele af kunstgræsbelægningen, f.eks. i opvarmningsområder, indgå alt efter ønske og behov. Tilstødende arealer bør ligeledes inddrages i projekteringen af kunstgræsarealet f.eks. stier og tilskuerområdet. Kunstgræsset vil virke mere indbydende og fungerer samtidigt som ”dørmåtte” så snavs ikke bringes med ind på banen.
Belysning øger antallet af aktivitetstimer betragteligt – især i vinterhalvåret. Typisk vælges der at indhegne banen, dels for at holde bolden på arealet, men også for at forhindre adgang for uvedkommende. Hér er der et utal af muligheder – afhængigt af behov og økonomi.
I budget fasen er det vigtigt at vide at kunstgræsbaner ikke er vedligeholdelsesfrie. Der skal derfor afsættes midler i driftsbudgettet for at sikre korrekt vedligeholdelse i årerne fremefter. Hermed sikres det at banen har optimale spilleegenskaber og tilmed forlænget levetid.
Der er i disse år særdeles stor fokus på at kunstgræsbaner ikke belaster og skader miljøet – hverken på kort eller lang sigt. Ofte fokuseres der på at der kan ske udvaskning af blødgørere og tungmetaller til undergrunden. Hos Evergreen Sport ser vi langt mere nuanceret på mulighederne for at spare miljøet og omgivelser. Aspekter som råmaterialernes ophav, produkternes livscyklus og genanvendelighed når belægningen engang skal udskiftes, spiller en stor rolle i vores rådgivning. Vi lægger stor vægt på at tilpasse og udvikle miljøvenlige løsninger sammen med vores samarbejdspartnere. Vi benytter kun infill, fra producenter, der kan garantere og dokumentere kvalitet og oprindelse.
Vi har blandt andet kunstgræs uden latex bagside for at mindske udvaskningen, homogene systemer der kan genanvendes 100% og systemer der kan opsamle 100% af overfladevandet til brug i områder hvor opsamling ønskes.
Vi opbygger alle vore fodboldanlæg ud fra de krav FIFA har opstillet for anlæggelse af kunstgræsanlæg. Læs mere om testkrav og certificering af anlæg på www.fifa.com Hos Evergreen Sport kvalitetssikrer vi hele processen fra rådgivningen og til at anlæggelsen er gennemført og overleveret til kunden. Vi giver altid minimum 8 års garanti på alle kunstgræsbaner vi anlægger. Garantien afhænger af kunstgræstypen og af korrekt service og vedligeholdelse. Vi tilbyder altid grundig vejledning og uddannelse i Evergreens Sports Vedligeholdelsesmanual, til kommunens eller klubbens egne driftsfolk.
Download PDF med introduktion til Evergreen Sport, klik på billedet:

Skærmbillede 2016-02-15 kl. 12.04.24

VISSION

Vi vil være den førende specialist indenfor kunstgræs, med særlig vægt på personlig service, miljørigtige løsninger og vedligeholdelse af kunstgræsanlæg.

MISSION

Igennem demonstration af stor kompetence inden for service og vedligeholdelse af kunstgræsanlæg, vil vi sikre at eksisterende kunstgræsanlæg og nye kunstgræsprojekter lever op til brugernes forventninger til levetid og kvalitet.

PROJEKT

Vi har specialiseret os inden for kunstgræs til fodbold og multisports anlæg, og har erfaring med de fleste af kunstgræssets anvendelsesmuligheder. Vi anlægger både opvisnings- og træningsbaner til alle sportsgrene.

  • Nyt kunstgræsanlæg

  • Fra grusbane til kunstgræs

  • Udskiftning af kunstgræs

Evergreen Sport arbejder tæt sammen med rådgivende ingeniører, der er specialiserede indenfor baseopbygning, der kan være essentielt for et optimalt slutprodukt.

JERES FORTRUKNE KUNSTGRÆSLEVERANDØR

Med udgangspunkt i ovenstående korte præsentation af Evergreen Sport samt introduktion til vores kunstgræs univers, håber vi på at blive en del af jeres kommende kunstgræs projekt. Når vi kender mere til jeres ønsker og behov kan vi komme med retvisende overslags priser på hele eller dele af entreprisen. Vi vil gøre os særdeles umage med at levere den optimale service, rådgivning og løsning.

Med Danmarks måske bredeste sortiment har vi uden tvivl altid den rette løsning klar.

CERTIFIKATER

Vores certificerede løsninger fra eksempelvis Fodbold-, Hockey-, Tennis- og Rugby-forbund sikrer at vores løsninger lever op til de spillemæssige egenskaber der forlanges.